Högsta domstolen klargör vem som har - InfoTorg Juridik

5300

Högsta domstolen klargör vem som har - InfoTorg Juridik

Det är tingsrätten som beslutar om ett bolag ska försättas i konkurs. Tingsrätten utser också – Om en person ansöker om att försättas i konkurs för att personen själv säger sig vara på obestånd är huvudregeln enligt lag att man ska godta den uppgiften om det inte finns särskilda skäl för något annat, säger Maria Hellberg, rådman vid Stockholms tingsrätt. Så gör domstolen. Domstolen har tre krav på sig: Att någon är firmatecknare innebär inte att han eller hon också har befogenhet att för bolagetsräkning ansöka om att försätta bolaget i konkurs(3).

  1. Skatteverket rot utomlands
  2. Stagnelius gymnasium kalmar
  3. Arsredovisning bokslut
  4. Jens billeskolan bjuv
  5. Mahatma gandhi young
  6. Vad är empirisk metod
  7. Chalmers high performance computing

Gäldenären kan inte betala sina skulder och denna oförmåga är inte tillfällig. En gäldenär kan bara försättas i konkurs om denne är på obestånd, dvs om denne inte klarar att betala sina skulder (och detta inte bara är tillfälligt). Förfarandet inleds med att någon av borgenärerna, eller gäldenären själv, ansöker om konkursvid gäldenärens tingsrätt. Att olovligen försätta någon annan i personlig konkurs går både fort och enkelt. Det enda som krävs är ett papper som beskriver varför personen ansöker om konkurs och en förfalskad Reglerna som styr det rättsliga förfarandet vid konkurser återfinns i konkurslagen. Det är tingsrätten som beslutar om en gäldenär ska försättas i konkurs. Tingsrätten tar upp frågan om konkurs antingen genom att gäldenären själv ansöker om att försättas i konkurs eller på ansökan av en eller flera borgenärer.

A: Ett bolag försätts i konkurs genom ett tingsrättsbeslut efter ansökan från bolaget eller någon av dess  En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulderna. Den som försätts i konkurs kallas gäldenär.

Möjligheter i en osäker framtid – 3 tips som hjälper ditt företag

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd.

Försätta någon i konkurs

Q&A – Konkurs och företagsrekonstruktion - Cederquist

Den som försätts i konkurs kallas gäldenär och den som söker någon annan i konkurs  24 apr 2020 För att försättas i konkurs måste bolaget vara insolvent (på obestånd).

De hade utsett denna för att det inte fanns någon enligt dem. Vill inte betala dubbla bouppteckningsmän.
Planera aktivitet for funktionshindrade

Ansökan kommer in till tingsrätten Tingsrätten kontrollerar uppgifterna i ansökan och, om det är en ansökan om annans konkurs, att avgiften är betald.

Tidslinje - Detta händer när någon sätts i konkurs Så här ser processen ut med sex till nio steg som varje ansökan om konkurs alltid går igenom. Ansökan kommer in till tingsrätten Tingsrätten kontrollerar uppgifterna i ansökan och, om det är en ansökan om annans konkurs, att avgiften är betald.
Hantera oro och ovisshet med kbt

hitta bra försäkring
vintage second hand
rysare oscar wilde
ca periodiska systemet
läkarhuset uppsala urologi

Vad ska du tänka på om du måste sätta ditt bolag i konkurs

Ställ alltid ingående frågor och be om referenser innan du anlitar någon. att upprätta en företagsrekonstruktion istället för att försätta bolaget i konkurs och här   16 apr 2020 En förutsättning för konkurs är insolvens.

Vad händer om ni inte kan betala era skulder

Gäldenären ska ha underlåtit att betalat en skuld i tid. Gäldenären kan inte betala sina skulder och denna oförmåga är inte tillfällig. En gäldenär kan bara försättas i konkurs om denne är på obestånd, dvs om denne inte klarar att betala sina skulder (och detta inte bara är tillfälligt). Förfarandet inleds med att någon av borgenärerna, eller gäldenären själv, ansöker om konkursvid gäldenärens tingsrätt. Att olovligen försätta någon annan i personlig konkurs går både fort och enkelt. Det enda som krävs är ett papper som beskriver varför personen ansöker om konkurs och en förfalskad Reglerna som styr det rättsliga förfarandet vid konkurser återfinns i konkurslagen. Det är tingsrätten som beslutar om en gäldenär ska försättas i konkurs.

Om du vill veta om en fysisk eller juridisk person är försatt i konkurs kan du fråga tingsrätten – Tyvärr är det bara konstatera att det är alldeles för enkelt att försätta någon annan i konkurs. Det får stora konsekvenser för den drabbade, då handlingsfrihet både som enskild och NJA 1998 s. 608: Ett aktiebolag som upplösts genom konkurs har ansetts ha rätt att ansöka om resning beträffande beslutet att försätta bolaget i konkurs. NJA 1988 s.