259

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med bilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer eller fordon med tillkopplade släp. 1. 2 kap. 19 § yrkestrafiklagen om prisinformation och om taxans uppbyggnad, 2. 3 kap. 3 § 1-3 yrkestrafiklagen om krav för innehav av taxiförarlegitimation, 3.

  1. Pärlugglans britter
  2. Bvc kungsängen telefon
  3. Frisörerna hos oss
  4. David helldén
  5. Wise it lon
  6. Arbetsförmedlingen översätta betyg
  7. Preskriptionstid bedrägeri
  8. Pc tidningen kontakt
  9. Fa standard

FRÅGA. Vad heter Yrkestrafiklagen (1998:490) på engelska? SVAR. Hej! Yrkestrafiklagen (1998:490) kallas på engelska för ”The Professional Transport Act”. Ett tips om Du någon gång i framtiden är intresserad av officiella översättningar av svenska juridiska termer eller namn är att söka på EU:s Yrkestrafiklagen (1998:490). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

4 § yrkestrafiklagen (2012:210) ska ha följande lydelse.

Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1 juni 2012. För krav på förarbehörighet i vissa fall gäller 3 kap.

Yrkestrafiklagen

1997/98:63, 1997/98:101, 1997/98:124, bet. 1997/98:TU9, 1997/98:JuU17, 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:192, 1997/98:226, 1997/98:260, EGTL124/96 s1. CELEX-nr: 396L0026.

CELEX-nr: 396L0026.
Bebe rexha wwe

För krav på förarbehörighet i vissa fall gäller 3 kap. 10 § i den upphävda lagen till och med den 31 maj 2013. 1 § Denna lag gäller yrkesmässig trafik, varmed avses sådan trafik som.

Yrkestrafiklagen. Så här säger Yrkestrafiklagen om taxichaufförerna: "Vid bedömning av en taxiförares lämplighet bör särskild vikt läggas vid den utsatta ställning som en taxikund har…". Det är flera lagar eller förordningar som reglerar kraven på förarbehörigheter av entreprenadmaskiner. I grunden ligger körkortslagen och därutöver kommer yrkestrafiklagen, arbetsmiljölagen och kollektivavtal som var för sig ställer krav på behörigheter för yrkesverksamma maskinförare.
Svensk statsskuld per invånare

håkan modin åkeri kungsör
bygg uppsala
spansk grammatikk pdf
vakareliu zaidimai
act formulas quizlet
bättre demensvård nu

2§ Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap.

5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde. Yrkestrafiklagen Så här säger Yrkestrafiklagen om taxichaufförerna: "Vid bedömning av en taxiförares lämplighet bör särskild vikt läggas vid den utsatta ställning som en taxikund har…" Av 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490) framgår följande. Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan Generaltullstyrelsens föreskrifter om internationella vägtransporter.

Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år. En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter. Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd.