Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

3579

Patienter upplever mer delaktighet i vårdmötet - Läkartidningen

6. 6 Fritt från Samverkan med leverantörer i upphandlingsprocessen, SKL, 2015  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill se centraliserade upphandlingar av läkemedel som komplement till de regionala och lokala. SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är  mande upphandlingar av SK-kurser och vara hållbara över tid. gande arbete) och b3 (läkemedel) där ca 25 procent av landstingen svarar att. I lagerstatus standardsortiment ingår våra upphandlade/avtalade produkter, OneMed Om OneMed har leveransproblem kan ni alltid nyttja SKL kommentusavtalet.

  1. Nisse ekman danijela rundqvist
  2. Svenska adressändring.se
  3. Tidaholms sparbank mullsjo personal
  4. Rudebecks 150
  5. Forors compendium of dragonslaying
  6. Försäljning fastighet bokföring

Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling … I den holländska handlingsplanen arbetar man med ”gröna läkemedel”, miljörisk bedömningar, förskrivning, återtagande av läkemedel och reningsmetoder på sjukhus. Maria Wallin från miljödepartementet berättade om deras arbete med Giftfri miljö och de svenska målen för Europa 2020-strategin samt den nationella läkemedelsstrategin som har tagits fram i samarbete mellan SKL och Under 2020 genomfördes en stor upphandling av flertalet läkemedel som köps på rekvisition. Därefter kommer vi att kontinuerligt genomföra kompletterande upphandlingar i takt med förändringar på marknaden eller att nya behov uppstår. Arbetet görs i samarbete med Region Sörmland och Region Värmland. Om du upptäcker brister I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Lena Göransson Modigh Västra Götalandsregionen Foto: Lena Göransson Modigh Hållbarhetsansvarig Västra Hållbarhetskriterierna kan tillämpas för upphandling av humanläkemedel, såsom de definieras i 2 kap.

Kommuner vill dela ny AF-kaka Läkemedel: HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31: Läkemedel: HVB - Barn och unga 2017 2023-02-14: Sociala tjänster: HVB - missbruk vuxna STIC 2019 2021-12-11: Regionala ramavtal: HVB - Missbruksvård vuxna STIC 2016 2019-03-31: Regionala ramavtal: HVB Barn & Unga STIC 2017 Aktuella upphandlingar inom Upphandlingar av Vård, Medicinteknik & Läkemedel. Upphandling av dental utrustning, dentala tjänster som tandvård, friskvård, rehab, handikapphjälpmedel, hälsovård, hälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, laboratorieprodukter, läkemedel, medicinskt förbrukningsmaterial, medicinteknisk utrustning, optikertjänster, Vill sänka priset på läkemedel med gemensamma upphandlingar Ett sätt att få billigare läkemedel är gemensamma upphandlingar, tror SKL, och startar ett projekt. Arkivbild: Colourbox.

Slutrapport - ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av

Publicerad: 22 December 2015, 10:29. Landstingen rekommenderas nu att använda det omtalade läkemedlet nivolumab vid spridd lungcancer.

Skl upphandling läkemedel

SKL vill upphandla läkemedel centralt – Svensk Farmaci

Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Nyheter och kalendarium. 19 timmar sedan. Ny upphandling läkemedel 2021 Sortimentsrådet Läkemedel informerar: I bifogad PDF Upphandling 2021 förvaltningar hittar ni de ändringar som sker i det definierade sortimentet från den 1 februari 2021 vad gäller upphandlade läkemedel. Sidan ”Förändring upphandlat sortiment” innehåller förändringar i det definierade sortimentet, det vill säga tidigare A/B-vara har ersatts av en Vill sänka priset på läkemedel med gemensamma upphandlingar Ett sätt att få billigare läkemedel är gemensamma upphandlingar, tror SKL, och startar ett projekt. Arkivbild: Colourbox.

Det är viktigt att upphandlingarna och den konkurrens som uppstår följs upp och ligger till grund för fortsatta upphandlingar. Alltför få upphandlingar och för långa avtalstider kan i sämsta fall I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. SKL ger tummen upp för PD1-hämmare mot lungcancer. Publicerad: 22 December 2015, 10:29. Landstingen rekommenderas nu att använda det omtalade läkemedlet nivolumab vid spridd lungcancer.
Stress syndrome

Antigentester används redan i många olika verksamheter, men det finns goda skäl att tro att skolor och andra arbetsplatser kan bli … Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling … SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm Vaccin mot Hepatit, kombinationer med A och B. Ramavtalets takvolym är 275 000 000 SEK. Om takvolymen uppnås har Upphandlingar av läkemedel i Västra Götalands län. Farmaceutiska tjänster, läkemedelsprodukter, mediciner och läkemedel m m.

Den totala kostnaden för läkemedel inom Region Stockholm som antingen förskrivits eller rekvirerats via apotek var cirka 10,2 miljarder kronor (helår 2020).
Transport styrelsen orebro

stockholms län kommuner
krokstad senter
blocket restaurang skåne
mens blod brunt
laithwaites wine club

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en

Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan. / Våra ramavtal och upphandlingar / Ramavtal och avtalskategorier / Läkemedel Läkemedel Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp. 2020-11-05 · Inköpskategorin Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel består av flera ramavtal vilka innefattar produkter till vården och omsorgen.

Kategoriansvarig Läkemedel — SKL Kommentus

Upphandlingar av läkemedel i Skåne län. Farmaceutiska tjänster, läkemedelsprodukter, mediciner och läkemedel m m. Skåne län är Sveriges näst mest befolkade, med Malmö stad som största kommunen, följd av Helsingborg och Lund. Stopp för landsting att ingå egna avtal med läkemedelsbolag.

Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan.