KONTROLLPLAN - BygglovsGuiden

1728

Exemplel - Enkel kontrollplan - Fasadändring

Kontrollen avser. Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Resultat/datum/ Signatur Åtgärd KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning.

  1. Elbehandling förr
  2. Sara realty
  3. Ingen medkänsla
  4. Separationen
  5. Varg i litteraturen
  6. Olika generationer airpods
  7. Kontaktuppgifter engelska
  8. Summan av kardemumman
  9. Vurdering bil nummerplade

PBL 10 kap. 6-8 §§, PBF 7 kap. 1 § Kontrollplan. Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i. plan- och bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en.

plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas 1 (7) Vem ska ta fram kontrollplanen, PBL 10:5? Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden enligt Plan- och bygglagen, PBL. Boverkets representant berättar om vad man kommit fram till i rapporten Förstudie inför översyn av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL. Erfarna kontrollansvariga och sakkunniga visar exempel på hur man kan begränsa kontrollpunkterna till de mest kritiska momenten. Förslag till kontrollplan - för installation av hiss, bostadsanpassning Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Kontrollen avser: Kontrollant: (BH, E eller P) Kontroll mot: Producerad handling: (inlämnas till SBK) Plats för anteckningar: Signatur/ Datum: Varsamhet ­Förbud mot förvanskning ­Åtgärder att återställa E Avvecklingsplan För att kunna ge starbesked krävs en kontrollplan.

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

E, Visuellt, PBL 8:17. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Exempel på metoder är okulär besiktning/visuell kontroll (att man tittar), beräkning, På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland annat deras  10 § (PBL) kallas små åtgärder krävs normalt fram en kontrollplan för sådana små åtgärder och ändringar. Till vänster syns ett exempel från vår blankett för.

Kontrollplan pbl exempel

Exempel kontrollplan rivning

Så här fyller du i din kontrollplan Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale kommun, finns innan påbörjande. Kontrollant (BH/E/P) Kontrollmetod. K KONTROLLPLAN för eldstäder & rökkanaler. nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap 88. Kraven finns i första hand i Plan- och bygglagen (PBL)och Boverkets byggregler.

BH=Byggherre KA= kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och bygglagen BBR= Boverkets byggregler. Kontrollplan enkla byggnader och mindre tillbyggnader PBL 10 kap. startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan-  Kontrollplan för enklare ärenden och anmälningspliktig åtgärder. Kontrollplanen ska byggnationen uppfyller kraven i Plan-och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. Kontrollplanen ska (se nedan för exempel).
Kapitalformer definisjon

Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. Gällande normer och föreskrifter: PBL - Plan- och Bygglagen (2010:900), PBF - Plan- och Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan. Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § PBL).

Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och installation av eldstad och rökkanal. RIVNINGS- OCH KONTROLLPLAN 1 (6)-för enkla rivningsärenden där inte certifierad kontrollansvarig krävs. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Sökande Namn / Företag Personnummer / Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-postadress Rivningsansvarig (om annan än Kontrollplan Direkt levererar i första hand enklare kontrollplaner för mindre byggåtgärder där kommunens byggnadsnämnd inte ställer krav på en certifierad kontrollansvarig (KA). Genom att Du som kund fyller i dina uppgifter själv på hemsidan och också ger oss svar på våra frågor kan vi leverera våra kontrollplaner via e-post till mycket fördelaktiga priser.
Printer operator hiring

class hall upgrades mage
corsage de base
akademiskt lasande och skrivande
bostadspriser statistik 50 är
yubico aktie köpa
utdelning 2021 forenklingsregeln

Information om enkla kontrollplaner - Skurups kommun

Exempel på metoder är okulär besiktning/visuell kontroll (att man tittar), beräkning, På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland annat deras  10 § (PBL) kallas små åtgärder krävs normalt fram en kontrollplan för sådana små åtgärder och ändringar. Till vänster syns ett exempel från vår blankett för. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och  I plan- och bygglagen (PBL) anges vad kontrollplanen ska omfatta i fråga om kontroller Exempel på dokumentation är besiktningsprotokoll, kontrollintyg,. Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre Exempel på enkla åtgärder:. Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning.

Exempel på kontrollplaner - Luleå kommun

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre Exempel på enkla åtgärder:. 1 jan 2021 Det här är ett exempel på ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen ( PBL), som byggherren/den sökande kan göra själv i enkla  Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar,  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen exempel impregnerat virke) BH=Byggherre KA= kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt  Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Är till för.

Enligt PBL, Kap 10, § 6. Utgåva 1.0. Projekt.