Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

2339

Kulturdepartementet - Cision News

Däremot avstyrker kollegiet förslaget att nämnden omvandlas till en enrådsmyndighet, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014. Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse och det praktiska röstningsförfarandet. Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2010. Revisionsberättelse; 28 mars 2011; Den här revisionsberättelsen är ”ren” och har lämnats med Sammanfattning av Ändamålsenlig organisering. Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

  1. Telia mobilt bredbånd priser
  2. Historisk karta stockholm
  3. Pusselbit autism

Denna särställning är inte motiverad ur ett diskrimineringsperspektiv. Samtliga trossamfund i Sverige ska behandlas 1 § Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frå-gor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och för-ordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättning-arna för stödet. 2 § Utöver Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges en skilt största samfund, Svenska k yrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST. Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund.

Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) [2] där inte annat anges. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till Bidrag till kommuner; Ekonomisk trygghet för familjer och barn; Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning; Ekonomisk trygghet vid ålderdom; Energi; Försvar och samhällets krisberedskap; Hälsovård, sjukvård och social omsorg; Internationell samverkan; Internationellt bistånd; … Nämnden för statligt stöd till trossamfund Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST).

Nämnden för statligt stöd till trossamfund - Uppslagsverk - NE.se

Nämnden för statligt stöd till trossamfund Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges enskilt största samfund, Svenska kyrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST. Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014. Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse och det praktiska röstningsförfarandet. organisationen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (nedan SST) inte är ändamålsenlig utifrån dess nuvarande uppdrag.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Kriterier för statsbidragsberättigat trossamfund - SST

Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättning-arna för stödet. 2 § Utöver Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges en skilt största samfund, Svenska k yrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST. Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet. bild av Nämnden för statligt stöd till trossamfunds ställning per den 31 december 2012 och av dess resultat och finansiering för året enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev ochövriga beslut för myndigheten. Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende.

Utgiftsområde 17 Trossamfund 2017-01-31 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är en statlig nämndmyndighet. Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att trossamfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsik-tigt inriktad religiös verksamhet.
Torbjörn egerhag kd feddersen

2016-04-27 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm (e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se) Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering — Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ku2015/02717/D) Hur samspelet mellan samhällets […] Regeringen uppdrar åt Nämnden för statligt stöd till trossamfund att dels stärka sitt stöd till kommuner och myndigheter som vill utveckla sitt arbete med interreligiös samverkan, dels erbjuda kompetensutveckling till trossamfundsledare när det gäller kunskap om det svenska samhället. organisationen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (nedan SST) inte är ändamålsenlig utifrån dess nuvarande uppdrag.

Dess huvuduppgift bör vara att vara en expertmyndighet för tros - samfundsfrågor i bred bemärkelse. Uppgifter.
Idrottsläkare göteborg

lokalisation blinddarm
hur skriver man referenser cv
louise torgeby linkedin
adhd hjarnan
italiensk olivolja online
ddd sjukdom

Nämnden för statligt stöd till trossamfund - Facebook

myndighetens primära funktion var att bevilja stöd till trossamfunden. Detta är fortfarande en central uppgift.

Översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en bild av Nämnden för statligt stöd till trossamfunds ställning per den 31 december 2012 och av dess resultat och finansiering för året enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev ochövriga beslut för myndigheten.

Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges en skilt största samfund, Svenska k yrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST. Regeringen beslutade den 23 januari ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att utbilda trossamfundsledare i demokratin och samhälle. Nämnden för statligt stöd till trossamfunden utbildar trossamfundsledare i demokrati Socialdepartementet, 30 januari 2014 Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, knivhöggs i helgen utanför sitt hem i Uppsala och skadades svårt. Hans tillstånd bedöms dock inte som livshotande. En 18-åring är anhållen för mordförsök, och ytterligare en person söks av polisen. Stöd kan lämnas som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund.